🏑

ad-hoc

ad-hoc komutları, bir veya daha fazla manage node üzerinde single komut çalıştıran ve /usr/bin/ansible 'i kullanan bir komut yöneticisidir. Daha pratik, daha az öneme sahip işlemlerde kullanılabilir.
syntax;
ansible [pattern] -m [module] -a "[module options]"
Modülleri, ad-hoc task olarak kullanabiliriz. Bir çok işlemi ad-hoc ile yapabiliriz. Ansible 'da default olarak 5 proccess aynı anda çalışır. Dilersek, -f parametresi ile farklı bir sayıya set edebiliriz.
ansible nodes -m shell -a "echo hello world"
(grup ismi)
ansible nodes -m ansible.builtin.shell -a 'echo $TERM'
​
ansible nodes -m command -a "hostname" --become --become-user onur
​
ansible nodes -m shell -a "sudo /bin/systemctl restart iptables" -u onur
sudoers dosyasında onur kullanıcısına yetki vermemiz gerekiyor.