📬SQS

Simple Queue Service

Tamamen yönetilen mesaj kuyruk servisidir. İki tip SQS kuyruk tipi mevcuttur.

Standart

Saniye de sınırsıza yakın işlem kapasitesi, mesajın tek bir defa iletilmesi ve giriş çıkış sırası garanti değildir.

Fifo

Saniye de 300 mesaj kapasitesi, batch request ile bu 3000 mesaja kadar çıkabilir. Kuyruğa ilk giren mesaj işlenir. Mesajın tek seferde işleneceği garanti edilir.

SQS Oluşturmak,

  • Queue Name : ilkSQS > Kuyruk tipi seç.

Configure Queue

  • Default visbilty Timeout : Servisin kuyruğu çekip, işlemin kuyrukta gizli bekletilmesi için belirtilen süre.

  • Default Retention Period : Bir mesajın kuyrukta ne kadar zaman bekleyebileceğini belirtiyoruz. Bu süre boyunca, bu mesaj servisler tarafından çekilmezse mesaj silinir.

  • Maximum Message Size : Bir mesajın maksimum boyutunu belirtiyoruz.

  • Delivery Delay : Mesajın kuyruğa eklenip, ne kadar süre erişilemez olacağını belirtiyoruz.

  • Receive Message Wait time : Bir isteğin kuyrukta ne kadar süre yeni bir mesaj bekleyeceğini belirtiyor. Servis mesaj çekmek için queue 'da ne kadar beklemelidir.

  • Dead Letter Queue Settings : Bazı durumlarda mesajlar bir sebepten işlenemezse, Bu mesajların belirli bir deneme sayısı sonrasında incelemek üzere başka bir kuyruğa aktarılmasına imkan sağlar.

  • Server Side Encryption (SSE) Settings : Kuyrukların şifrelenmesi için ayarlar yapılır.

  • Create Queue

Text mesajı göndermek için "Actions" kısmından send a message kısmını seçebiliriz. SQS kullanımı genelde SDK'ler arayıcılığıyla bir programın içine gömdüğümüz kodlar ile yapılmaktadır. Daha sonrasında servis gelir bu mesajı çekip işler ve siler.

Last updated