📺Azure Monitor

Azure Monitor, Microsoft Azure'daki uygulamaların, hizmetlerin ve altyapının performansını ve sağlığını izlemek için kullanılan bir hizmettir. Hem Azure içinde hem de Azure dışında bulunan çözümlerin izlenmesi için merkezi bir çözüm sunar. Özellikle birden çok Azure kaynağını izleyebilir ve özel senaryolar için özelleştirme imkanı sağlar.

  • Veri Toplama Düzeyleri: Azure Monitor, en üst seviyeden başlayarak, uygulama seviyesinden Azure platform seviyesine kadar farklı katmanlardan veri toplama desteği sunar.

  • Farklı Katmanlardan Veri Toplama: Veri toplama, katmana bağlı olarak değişir. Bazıları doğrudan kullanılabilirken bazıları için agent kullanılması gerekebilir.

  • Toplanan Verinin İşlenmesi: Toplanan veriler, Log Analytics, Azure Storage, Event Hub gibi dahili hizmetlere veya Grafana, Splunk gibi dış sistemlere aktarılabilir.

Last updated