🪡Desing for Virtual Networks

Best Practices:

  • Adlandırma (Naming): Sanal ağlarınız için benzersiz isimler oluşturmak üzere bir adlandırma kuralı geliştirmelisiniz. Sanal ağ isminin kaynak grubu içinde eşsiz olması önemlidir.

  • Bölgeler (Regions): Sanal Ağlar bölgesel düzeyde oluşturulur ve bir kaynağı sanal ağa ilişkilendirmek için kaynağın da aynı bölgede bulunması gerekir.

  • Abonelikler (Subscriptions): Her abonelik kapsamında mümkün olduğu kadar çok sanal ağ dağıtabilirsiniz.

  • Alt Ağlar (Subnets): Adres alanını bölümlendirmek ve iş yüklerini izole etmek için NSG ve UDR’ler atamanız gerekmektedir. Azure Application Gateway, Azure Firewall, Azure Bastion gibi uygulamalar için özel alt ağlar planlayın.

  • Güvenlik (Security): Gelen trafiği Azure Firewall, NVA, NSG gibi trafik filtreleme seçenekleri kullanarak filtreleyebilirsiniz. Tüm trafiği bu güvenlik duvarlarına zorlamak için özel yönlendirme tabloları kullanabilirsiniz.

  • Bağlantı (Connectivity): Sanal ağlar arasında VNet Peering veya VPN Gateway kullanarak bağlantı planlayın. Daha geniş bağlantı seçenekleri için ER, S2S, P2S gibi hibrit bağlantı seçeneklerini de düşünün.

  • İzinler (Permissions): Azure RBAC’i kullanarak sanal ağa erişimi kontrol edin. Sanal ağa özgü yerleşik rollerle yardım alabilir veya gerektiğinde özel roller geliştirebilirsiniz.

  • Politika (Policy): Azure Policy, DDoS Koruması, akış logları gibi standartları denetleyip zorunlu kılacak politikalar içerir.

Last updated