▶️Playbook

 • Konfigürasyon, deployment, orkestrasyon dosyalarıdır.

 • IT işlemleri için uygulanacak adımları tanımlayabiliriz.

 • Playbook 'ları, yaml dosyalarına yazacağız.

 • Playbook 'lar, aslında ansible 'a adım, adım ne çalıştıracağımızı söyler.

Playbook Options

 • --ask-vault-password : Yetkili kullanıcının şifresini sormak için kullanılan bir opsiyondur.

 • --become-method : SSH yetki için kullanılan yöntemdir.

 • --become-user : Hedef sunucularda, komutların hangi kullanıcı ile çalışmasını istiyorsak bu opsiyon ile belirtebiliriz.

 • --flush-cache : Envanter de bulunan her host için cache temizler.

 • --force-handlers : Bir task fail olsa bile, süreci devam ettirmek için kullanılır.

 • --list-hosts : Hostları listelemeye yarar.

 • --list-tags : Tagları listelemek için kullanılır.

 • --private-key : SSH bağlantısı yapılırken, kullanılacak key dosyasını belirtebiliriz.

 • --ssh-common-args : SSH bağlantısı yapılırken, ek argümanlar verebilmek için kullanılır.

 • --syntax-check : Playbook yazım biçimini kontrol eder.

 • --version : Ansible versiyonunu gösterir.

 • -K, --ask-become-pass : Hangi kullanıcı ile işlem yapılacaksa, onun şifresini bize sorması için kullanılır.

 • -T : Timeout değerini vermek için kullanılır.

 • -c : Bağlantı tipini değiştirmek için kullanılır.

 • -e, --extra-vars : key-value, yml,json ekstra değişkenler eklemek için kullanılır.

 • -f : paralel proccess sayısını değiştirmek için kullanılır.

 • -i : harici envanter dosyamızın var ise, yerini belirtebiliriz.

 • -k : ilgili kullanıcının şifresini sormak için kullanabiliriz.

 • -u : bağlantı kuracağımız farklı bir kullanıcı varsa belirtebiliriz.

Playbook Keywords

 • become_method : su - sudo gibi yetkileri belirtmek için kullanılır.

 • become_user : Hangi user ile erişim yapılacak, bunu verebiliriz.

 • check_mode : Task ile nelerin değiştiğini görmek için kullanılır.

 • collections : Roller,plugin,modüller için namespace'lerin bulunduğu listedir.

 • connections : Taskı çalıştırırken manage node 'a nasıl bağlanacağını belirtmek için kullanırız.

 • debugger : Hatalar, geri bildirimleri görmek için debug modu açar.

ansible-playbook playbook.yml

Last updated