📜Data security strategy

Ağ Güvenliği:

  • Firewall: Azure'un firewall kuralları, belirli IP adreslerinden veya IP aralıklarından gelen trafiği kontrol eder. Böylece yalnızca izin verilen trafik veritabanınıza ulaşabilir.

  • Private Link: Azure Private Link, veritabanınıza özel bir ağdan güvenli bir şekilde bağlanmanızı sağlar, böylece veri trafiğiniz her zaman Azure'un ağ altyapısı içinde kalır ve internet üzerinden geçmez.

Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM):

  • Authentication: Kimlik doğrulama, kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına erişmeden önce kimliklerini doğrulamasını gerektirir. Örneğin, Azure Active Directory ile entegre çalışabilirsiniz.

  • Roles: Önceden tanımlı roller, kullanıcılara veritabanı üzerinde hangi işlemleri yapabileceklerini belirler. Mesela, bir kullanıcıya 'reader' rolü atandığında, o kullanıcı verileri görebilir ama değiştiremez.

  • Row level security: Satır düzeyinde güvenlik, kullanıcılara sadece belirli veri satırlarını görme yetkisi vererek veritabanı içindeki veri erişimini daha da detaylı düzeyde kontrol etmenizi sağlar.

Güvenlik Yönetimi:

  • Advanced Threat Protection (ATP): Potansiyel güvenlik tehditlerini algılar ve uyarılar gönderir. Örneğin, şüpheli veritabanı aktiviteleri algılandığında sizi uyarır.

  • SQL Audit: Veritabanı etkinliklerinin izlenmesini ve denetim raporlarının tutulmasını sağlar. Örneğin, hangi kullanıcıların hangi verilere ne zaman eriştiğini izleyebilirsiniz.

  • Vulnerability Assessment: Veritabanınızı güvenlik açıkları için tarar ve iyileştirme önerilerinde bulunur.

  • Data Discovery and Classification: Verilerinizi sınıflandırmanıza ve hangi verilerin hassas olduğunu belirlemenize yardımcı olur, böylece uygun güvenlik kontrollerini uygulayabilirsiniz.

Last updated