💻
💻
💻
💻
Cheet Sheets
Ask or search…
K
🛳️

Docker Sheets

Komut
Açıklama
Komut Kullanım Örneği
docker --version
Docker sürümünü gösterir.
docker --version
docker info
Docker sistem bilgisini gösterir.
docker info
docker run
Yeni bir konteyner başlatır.
docker run nginx
docker ps
Çalışan konteynerleri listeler.
docker ps
docker ps -a
Tüm konteynerleri listeler.
docker ps -a
docker stop <container_id>
Bir konteyneri durdurur.
docker stop 1a2b3c4d
docker start <container_id>
Durdurulmuş bir konteyneri başlatır.
docker start 1a2b3c4d
docker restart <container_id>
Bir konteyneri yeniden başlatır.
docker restart 1a2b3c4d
docker rm <container_id>
Bir konteyneri siler.
docker rm 1a2b3c4d
docker images
Yereldeki Docker imajlarını listeler.
docker images
docker rmi <image_id>
Bir Docker imajını siler.
docker rmi abc123
docker pull <image_name>
Docker Hub'dan bir imaj indirir.
docker pull nginx
docker push <image_name>
Docker imajını Docker Hub'a yükler.
docker push myimage
docker build
Dockerfile'dan bir Docker imajı oluşturur.
docker build -t myimage:latest .
docker exec
Çalışan bir konteynerde komut çalıştırır.
docker exec -it 1a2b3c4d /bin/bash
docker logs <container_id>
Bir konteynerin loglarını gösterir.
docker logs 1a2b3c4d
docker volume create
Yeni bir Docker volume oluşturur.
docker volume create myvolume
docker volume ls
Docker volumelerini listeler.
docker volume ls
docker volume rm
Bir Docker volume siler.
docker volume rm myvolume
docker network create
Yeni bir Docker ağı oluşturur.
docker network create mynetwork
docker network ls
Docker ağlarını listeler.
docker network ls
docker network rm
Bir Docker ağını siler.
docker network rm mynetwork
docker login
Docker Hub'a giriş yapar.
docker login
docker logout
Docker Hub'dan çıkış yapar.
docker logout
docker-compose up
docker-compose.yml dosyasını kullanarak servisleri başlatır.
docker-compose up -d
docker-compose down
docker-compose.yml dosyasındaki servisleri durdurur.
docker-compose down
docker-compose logs
docker-compose.yml dosyasındaki servislerin loglarını gösterir.
docker-compose logs
docker-compose build
docker-compose.yml dosyasını kullanarak imajları oluşturur.
docker-compose build
docker-compose ps
docker-compose.yml dosyasındaki servisleri listeler.
docker-compose ps
docker-compose restart
docker-compose.yml dosyasındaki servisleri yeniden başlatır.
docker-compose restart
docker-compose pull
docker-compose.yml dosyasındaki imajları Docker Hub'dan indirir.
docker-compose pull
docker-compose push
docker-compose.yml dosyasındaki imajları Docker Hub'a yükler.
docker-compose push
docker-compose rm
docker-compose.yml dosyasındaki durdurulmuş servisleri siler.
docker-compose rm
docker-compose config
docker-compose.yml dosyasının yapılandırmasını doğrular ve görüntüler.
docker-compose config
docker-compose top
docker-compose.yml dosyasındaki servisler için çalışan işlemleri listeler.
docker-compose top
docker-compose version
docker-compose sürümünü gösterir.
docker-compose version
docker-compose scale
docker-compose.yml dosyasındaki servislerin örnek sayısını ayarlar.
docker-compose scale web=3
docker-compose pause
docker-compose.yml dosyasındaki servisleri duraklatır.
docker-compose pause
docker-compose unpause
docker-compose.yml dosyasındaki duraklatılmış servisleri devam ettirir.
docker-compose unpause
docker-compose port
docker-compose.yml dosyasındaki servis için yayınlanan portu görüntüler.
docker-compose port web 80
docker-compose kill
docker-compose.yml dosyasındaki servisleri zorla durdurur.
docker-compose kill
docker-compose events
docker-compose.yml dosyasındaki servisler için olayları görüntüler.
docker-compose events
docker-compose images
docker-compose.yml dosyasındaki servisler için imajları listeler.
docker-compose images
docker swarm init
Yeni bir Docker Swarm başlatır.
docker swarm init
docker swarm join
Bir Docker Swarm'a katılır.
docker swarm join --token TOKEN
docker swarm leave
Bir Docker Swarm'dan ayrılır.
docker swarm leave
docker swarm update
Docker Swarm ayarlarını günceller.
docker swarm update --cert-expiry 48h
docker node ls
Docker Swarm'daki düğümleri listeler.
docker node ls
docker service create
Yeni bir Docker Swarm servisi oluşturur.
docker service create --name web nginx
docker service ls
Docker Swarm servislerini listeler.
docker service ls
docker service update
Bir Docker Swarm servisini günceller.
docker service update web --image nginx:latest
docker service rm
Bir Docker Swarm servisini siler.
docker service rm web