🛳️Docker Sheets

KomutAçıklamaKomut Kullanım Örneği

docker --version

Docker sürümünü gösterir.

docker --version

docker info

Docker sistem bilgisini gösterir.

docker info

docker run

Yeni bir konteyner başlatır.

docker run nginx

docker ps

Çalışan konteynerleri listeler.

docker ps

docker ps -a

Tüm konteynerleri listeler.

docker ps -a

docker stop <container_id>

Bir konteyneri durdurur.

docker stop 1a2b3c4d

docker start <container_id>

Durdurulmuş bir konteyneri başlatır.

docker start 1a2b3c4d

docker restart <container_id>

Bir konteyneri yeniden başlatır.

docker restart 1a2b3c4d

docker rm <container_id>

Bir konteyneri siler.

docker rm 1a2b3c4d

docker images

Yereldeki Docker imajlarını listeler.

docker images

docker rmi <image_id>

Bir Docker imajını siler.

docker rmi abc123

docker pull <image_name>

Docker Hub'dan bir imaj indirir.

docker pull nginx

docker push <image_name>

Docker imajını Docker Hub'a yükler.

docker push myimage

docker build

Dockerfile'dan bir Docker imajı oluşturur.

docker build -t myimage:latest .

docker exec

Çalışan bir konteynerde komut çalıştırır.

docker exec -it 1a2b3c4d /bin/bash

docker logs <container_id>

Bir konteynerin loglarını gösterir.

docker logs 1a2b3c4d

docker volume create

Yeni bir Docker volume oluşturur.

docker volume create myvolume

docker volume ls

Docker volumelerini listeler.

docker volume ls

docker volume rm

Bir Docker volume siler.

docker volume rm myvolume

docker network create

Yeni bir Docker ağı oluşturur.

docker network create mynetwork

docker network ls

Docker ağlarını listeler.

docker network ls

docker network rm

Bir Docker ağını siler.

docker network rm mynetwork

docker login

Docker Hub'a giriş yapar.

docker login

docker logout

Docker Hub'dan çıkış yapar.

docker logout

docker-compose up

docker-compose.yml dosyasını kullanarak servisleri başlatır.

docker-compose up -d

docker-compose down

docker-compose.yml dosyasındaki servisleri durdurur.

docker-compose down

docker-compose logs

docker-compose.yml dosyasındaki servislerin loglarını gösterir.

docker-compose logs

docker-compose build

docker-compose.yml dosyasını kullanarak imajları oluşturur.

docker-compose build

docker-compose ps

docker-compose.yml dosyasındaki servisleri listeler.

docker-compose ps

docker-compose restart

docker-compose.yml dosyasındaki servisleri yeniden başlatır.

docker-compose restart

docker-compose pull

docker-compose.yml dosyasındaki imajları Docker Hub'dan indirir.

docker-compose pull

docker-compose push

docker-compose.yml dosyasındaki imajları Docker Hub'a yükler.

docker-compose push

docker-compose rm

docker-compose.yml dosyasındaki durdurulmuş servisleri siler.

docker-compose rm

docker-compose config

docker-compose.yml dosyasının yapılandırmasını doğrular ve görüntüler.

docker-compose config

docker-compose top

docker-compose.yml dosyasındaki servisler için çalışan işlemleri listeler.

docker-compose top

docker-compose version

docker-compose sürümünü gösterir.

docker-compose version

docker-compose scale

docker-compose.yml dosyasındaki servislerin örnek sayısını ayarlar.

docker-compose scale web=3

docker-compose pause

docker-compose.yml dosyasındaki servisleri duraklatır.

docker-compose pause

docker-compose unpause

docker-compose.yml dosyasındaki duraklatılmış servisleri devam ettirir.

docker-compose unpause

docker-compose port

docker-compose.yml dosyasındaki servis için yayınlanan portu görüntüler.

docker-compose port web 80

docker-compose kill

docker-compose.yml dosyasındaki servisleri zorla durdurur.

docker-compose kill

docker-compose events

docker-compose.yml dosyasındaki servisler için olayları görüntüler.

docker-compose events

docker-compose images

docker-compose.yml dosyasındaki servisler için imajları listeler.

docker-compose images

docker swarm init

Yeni bir Docker Swarm başlatır.

docker swarm init

docker swarm join

Bir Docker Swarm'a katılır.

docker swarm join --token TOKEN

docker swarm leave

Bir Docker Swarm'dan ayrılır.

docker swarm leave

docker swarm update

Docker Swarm ayarlarını günceller.

docker swarm update --cert-expiry 48h

docker node ls

Docker Swarm'daki düğümleri listeler.

docker node ls

docker service create

Yeni bir Docker Swarm servisi oluşturur.

docker service create --name web nginx

docker service ls

Docker Swarm servislerini listeler.

docker service ls

docker service update

Bir Docker Swarm servisini günceller.

docker service update web --image nginx:latest

docker service rm

Bir Docker Swarm servisini siler.

docker service rm web

Last updated