👉aws with prometheus

Discovery

 - job_name: 'ec2'
  ec2_sd_configs:
   - access_key: AIADFGHK6QLLVDF1B6U
    secret_key: H5cIdfGzbxG3ql64h65u5nd6rfy5ZbiXZ/JjgA82
    region: ap-south-1

Yukarıdaki prometheus yapılandırması, Prometheus'un "ec2" olarak adlandırılan bir işi (job) tanımladığını göstermektedir. Bu iş, Prometheus tarafından izlenen EC2 sunucuları (Amazon Elastic Compute Cloud) hedef olarak kullanır.

ec2_sd_configs bölümü, EC2 hedeflerinin nasıl keşfedileceğini belirtir. Bu örnekte, erişim anahtarı (access_key) ve gizli anahtar (secret_key) kullanılarak belirli bir bölgeye (region) erişim sağlanır. Bu bilgiler, Prometheus'un AWS API'lerine istek göndererek EC2 sunucuları keşfetmesine yardımcı olur.

Bu yapılandırma, Prometheus'un EC2 sunucuları hedef alarak performans metriklerini toplamasını ve izlemesini sağlar. Prometheus, bu ölçümleri kullanarak sunucuların durumunu analiz edebilir, uyarılar oluşturabilir ve metrik verilerini kullanıcıya sunabilir.

Yukarıdaki yapılandırmayı prometheus.yml dosyamıza ekleyip, prometheus servisini restart ettikten sonra, prometheus admin arayüzünde, Service discovery kısmına "ec2" sunucularımıza ait bilgilerin ulaşması gerekmektedir.

AWS tarafında ec2 sunucularımız mevcut ise, aşağıdaki görüntü de görebileceğiniz gibi, sunucuya ait verilerin ulaşması gerekmektedir.

Node Exporter

Eğer EC2 sunucusunda bir Debian veya Ubuntu tabanlı işletim sistemi kullanıyorsanız, Prometheus Node Exporter'ı apt paket yöneticisi aracılığıyla kurabilirsiniz.

 1. EC2 sunucusunda ssh ile bağlanın.

 2. Aşağıdaki komutu kullanarak paket deposunu güncelleyin:

  sudo apt update
 3. Node Exporter'ı apt ile kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

  sudo apt install prometheus-node-exporter
 4. Kurulum tamamlandıktan sonra, Node Exporter otomatik olarak başlatılacaktır.

relabel_configs

 - job_name: 'ec2'
  ec2_sd_configs:
   - access_key: AIADFGHK6QLLVDF1B6U
    secret_key: H5cIdfGzbxG3ql64h65u5nd6rfy5ZbiXZ/JjgA82
    region: ap-south-1
  relabel_configs:
   - source_labels: [__meta_ec2_public_ip]
    regex: '(.*)'
    replacement: '${1}:9100'
    target_label: __address__

Yukarıdaki yml, Prometheus’un AWS’de bulunan EC2 sunucularını otomatik olarak keşfetmesini ve onları metrik toplamak için hedef olarak eklemesini sağlıyor. relabel_configs bölümü ise hedeflerin adreslerini EC2 sunucularının Public IP adresleri ve 9100 portu ile değiştiriyor. Böylece Prometheus, hedeflerin /metrics yolundan veri alabiliyor.

Özetle, ec2_sd_configs: parametresi hem EC2 sunucularını keşfedip hem de target olarak ekliyor. relabel_configs: parametresi ise targetların etiketlerini değiştirmek için kullanılıyor. Bu sayede, Prometheus'un targetlara nasıl ulaşacağını ve onları nasıl tanımlayacağını belirleyebiliyoruz. Örneğin, bu tanım özelinde relabel_configs: parametresi, targetların adreslerini EC2 sunucularının private IP adreslerinin bulunduğu etikete, ec2 sunucunun public ip adresini ve 9100 portunu ekliyor. Böylece Prometheus, targetların /metrics yolundan veri alabiliyor.

Relabeling KEEP and DROP

Prometheus'un scrape ettiği hedeflerle ilgili olarak "relabel" işlemleri yapabiliriz. Bu relabel işlemleri, hedeflerin etiketlerini değiştirmek, düzenlemek veya filtrelemek için kullanılır. Bu işlemler, Prometheus'un metrikleri gruplamasını ve işlemesini kolaylaştırır.

"relabel" işlemlerinin içinde "drop" ve "keep" adı verilen iki önemli işlem bulunur:

 1. drop: Belirli bir kurala uyan hedefleri bırakır (silmez). Örneğin, bir hedefin belirli bir etiketi varsa veya belirli bir etiket değerine sahipse, bu hedefleri "drop" işlemiyle çıkarabiliriz. Bu sayede, bu hedeflerin metrikleri scrape edilmez ve Prometheus tarafından işlenmez.

 2. keep: Belirli bir kurala uyan hedefleri korur (silmez). Örneğin, bir hedefin belirli bir etiketi varsa veya belirli bir etiket değerine sahipse, bu hedefleri "keep" işlemiyle koruyabiliriz. Bu sayede, sadece bu kurala uyan hedeflerin metrikleri scrape edilir ve Prometheus tarafından işlenir.

Keep;

prometheus.yml

 - job_name: 'keep_and_drop'
  file_sd_configs:
   - files:
     - /etc/prometheus/file_sd_config2.yml
    refresh_interval: 30s

  relabel_configs:
   - source_labels: [environment]
    regex: production
    action: keep

file_sd_config2.yml

- targets:
  - 10.90.0.145:9100
 labels:
  environment: production
  job: node-exporter

- targets:
  - 10.90.0.145:9100
 labels:
  environment: staging
  job: node-exporter

Bu örnekte, prometheus.yml dosyasında keep_and_drop adında bir scrape işi (job) ve bu iş için file_sd hedefleri tanımlanmıştır. file_sd_configs bölümünde file_sd_config2.yml dosyasının yolu belirtilmiştir ve refresh_interval değeri 30 saniye olarak ayarlanmıştır.

relabel_configs bölümünde, environment etiketi production olan hedefler korunacak (keep) şekilde belirtilmiştir. Yani sadece production ortamında çalışan hedefler scrape edilecektir. Diğer tüm hedefler, bu işlem sonucunda çıkarılacaktır.

file_sd_config2.yml dosyasında, hedefler ve ilgili etiketler YAML formatında tanımlanmıştır. İki hedef grubu bulunmaktadır. İlk hedef grubu 10.90.0.145:9100 adresinde çalışan node-exporter işini temsil eder ve environment etiketi production olarak ayarlanmıştır. İkinci hedef grubu da aynı hedefi ve etiketi (environment: staging) kullanmaktadır.

Sonuç olarak, Prometheus, prometheus.yml dosyasında tanımlanan scrape işini (job) yürütecek ve file_sd_config2.yml dosyasında tanımlanan hedefleri kontrol ederek işleyecektir. relabel_configs bölümünde belirtilen kurallara göre sadece production ortamında çalışan hedefler scrape edilecek ve diğerleri çıkarılacaktır.

Drop;

prometheus.yml

 - job_name: 'keep_and_drop'
  file_sd_configs:
   - files:
     - /etc/prometheus/file_sd_config2.yml
    refresh_interval: 30s

  relabel_configs:
   - source_labels: [environment]
    regex: production
    action: drop

file_sd_config2.yml

- targets:
  - 10.90.0.145:9100
 labels:
  environment: production
  job: node-exporter

- targets:
  - 10.90.0.145:9100
 labels:
  environment: staging
  job: node-exporter

Bu örnekte, prometheus.yml dosyasında keep_and_drop adında bir scrape işi (job) ve bu iş için file_sd hedefleri tanımlanmıştır. file_sd_configs bölümünde file_sd_config2.yml dosyasının yolu belirtilmiş ve refresh_interval değeri 30 saniye olarak ayarlanmıştır.

relabel_configs bölümünde, source_labels özelliği kullanılarak environment etiketi production olan hedefler çıkarılır (drop). Yani sadece environment: production olan hedefler scrape edilmeyecek ve Prometheus tarafından işlenmeyecektir.

file_sd_config2.yml dosyasında, hedefler ve ilgili etiketler YAML formatında tanımlanmıştır. İki hedef grubu vardır. Her iki hedef grubu da aynı node-exporter işini temsil eder, ancak environment etiketi farklıdır. İlk hedef grubu environment: production etiketine sahipken, ikinci hedef grubu environment: staging etiketine sahiptir.

Sonuç olarak, Prometheus, prometheus.yml dosyasında tanımlanan scrape işini (job) yürütecek ve file_sd_config2.yml dosyasında tanımlanan hedefleri kontrol ederek işleyecektir. relabel_configs bölümünde belirtilen kurala göre sadece environment: production olan hedefler çıkarılacak ve scrape edilmeyecektir.

Last updated