🎒Inventory

Ansible inventory olarak bilinen, liste ya da liste gruplarını kullanan, aynı anda aynı altyapıda bulunan bir veya birden fazla node'ları yönetebilir. Default olarak, /etc/ansible/hosts dosyasında bulunur. Farklı path ve dosya verebiliriz. Aynı anda birden fazla inventory dosyası kullanabiliriz. Cloud,dynamic source'lardan, inventory 'e pull edebiliriz. Inventory dosyası, farklı formatlarda .ini ve .yml olarak yazılabilir.

INI

mail.example.com

[webservers]
foo.example.com
bar.example.com

[dbservers]
one.example.com
two.example.com
three.example.com

YAML

all:
 hosts:
  mail.example.com:
 children:
  webservers:
   hosts:
    foo.example.com:
    bar.example.com:
  dbservers:
   hosts:
    one.example.com:
    two.example.com:
    three.example.com:
 • Her host birden fazla gruba sahip olabilir.

Envanter Parametreleri

192.168.1.5 web ansible_connection=ssh ansible_user=root

web ansible_port=223 ansible_host=192.168.1.5
 • ansible_hosts : Ansible 'ın bağlanacağı node adı. (Farklı bir isim de yazılabilir)

 • ansible_connection : Node 'a bağlanma türü. (SSH vb)

 • ansible_port : Node 'a bağlantı kurarken, kullanacağı port numarası. (ssh için 22)

 • ansible_user : Node 'a bağlanacağımız zaman kullanılacak olan user bilgisidir.

 • ansible_password : Node 'a bağlanacağımız kullanıcının password bilgisidir.

 • ansible_ssh_private_key_file : SSH tarafından kullanılan özel anahtar dosyası. Birden fazla anahtar kullanıyorsanız ve SSH aracısını kullanmak istemiyorsanız kullanışlıdır.

 • ansible_become : sudo yetkisi verir.

Last updated