🍇Desing for resource groups

Best Practies:

  1. Proje Bazında Gruplama: Her bir projeyi kendi Resource Group'unda tutarak, projeler arasında kaynak izolasyonu sağlayabilir ve her bir proje için maliyeti ayrı ayrı izleyebilirsiniz.

  2. Ortam Bazında Gruplama: Geliştirme, test ve üretim gibi farklı dağıtım ortamlarınız varsa, her bir ortamı kendi Resource Group'unda tutabilirsiniz. Bu, ortamlar arasında kaynak çakışmasını önler ve ortam yönetimini basitleştirir.

  3. Coğrafi Konum Bazında Gruplama: Kullanıcılarınıza daha yakın bir konumda kaynaklar sunmak veya yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamak için kaynakları coğrafi konuma göre gruplayabilirsiniz.

  4. Güvenlik ve Erişim Kontrolü İçin Gruplama: Güvenlik gereksinimleri veya erişim kontrolü politikaları farklılık gösteren kaynakları ayrı Resource Group'larında tutarak, güvenliği artırabilir ve daha spesifik erişim kontrolü ayarı uygulayabilirsiniz.

  5. Maliyet Takibi ve Bütçeleme İçin Gruplama: Azure Resource Group'larını, maliyet takibi ve bütçeleme amacıyla kullanmak, kaynak tüketimini izlemeyi ve maliyetleri kontrol altında tutmayı kolaylaştırır.

  6. Kaynak Etiketlemesi ve Gruplandırma: Kaynak grupları içinde, kaynakları daha da organize etmek ve yönetmek için etiketleri kullanabilirsiniz. Etiketler, kaynakları çeşitli kriterlere göre sınıflandırmak için kullanılır.

  7. Kapsamlı İzleme ve Alarm Stratejileri: Azure Resource Group'larını kullanarak, belirli gruplar veya kaynaklar için kapsamlı izleme ve alarm kuralları oluşturabilirsiniz. Bu, sistem performansını izlemeye, potansiyel sorunları erken tespit etmeye ve hizmet kesintilerini önlemeye yardımcı olur.

  8. Yaşam Döngüsü Yönetimi: Kaynak gruplarını, içerdikleri kaynakların yaşam döngüsü ile uyumlu olarak yönetin. Bir projenin veya uygulamanın sona ermesi durumunda, ilgili kaynak grubunu ve içerdiği kaynakları temizleyin.

Last updated