👉Other

push : projemizi uzak repoya göndermek için kullanırız. pull : projemizi uzak repodan çekmek için kullanırız.

git push [repo url] [branch ismi]

git remote add [origin (takma ad)] [repo url]

git push origin master => Origin takma adına sahip repomuza değişikleri gönderiyoruzz.

git fetch : Remote repodan değişiklileri çek.

Pull Request : Fark ettiğimiz bir projenin üzerinde çalışıp, Proje 'de yaptığımız değişiklerin, projenin sahibine pull request olarak gönderebiliriz. Pull request aslında, farklı bir kullacının reposunda bulunan bir projeye geliştirmesinde yardımcı olmaktadır.

Patch : Hata düzeltmeleri, bugfix ile alakalıdır. Minor : Küçük,yeni özellikler. Eski kullanıcılar etkilenmez. Major : Büyük yeni özelliklerin bulunduğu sürüm.

git tag -a v1.0.0 "first tag1" > bulunduğumuz commit'i tagler(-a ile yorum ekledik).

git tag v1.2.3 [commit id] > belirttiğimiz commit id ye sahip commit'e tag ekledik.
  • Git 'e bir commit gönderirken, tag vermek istersek,

git push origin master [tag ismi]

Amend

Son kaydedilen işlemdeki mesajı son commit mesajını değiştirir. Yeni bir kayıt oluşturmak yerine aşamalı değişiklikler bir önceki işleme eklenecektir. Varsayılan düzenleyici açılarak bir önceki commit mesajının değiştirmemizi ister.

git commit --amend -m "test" 
son commit mesajını test olarak değiştirdik.

git push origin master --force
commit mesajının güncel halini repoya gönderdik.

Last updated