💻
💻
💻
💻
Cheet Sheets
Ask or search…
K
🍵

Kubectl ve Versiyon

 • Kubernetes semantik olarak versiyonlanır. x(major).y(minor).z(patch).
 • Kubernetes sene de 3 minör versiyon yayınlar. Her minör versiyon yayınladığı tarihten itibaren 12 ay boyunca desteklenir. Kısacası 12 ay boyunca, her ay patch versiyonları yayınlanarak, hatalar ve güvenlik açıkları giderilir.
 • Kubernetes yönetimi, 3 farklı şekilde yapılır. Rest API,GUI araçları,Kubectl.
 • Minikube ve docker desktop 'a kubernetes cluster kurabiliriz.
 • kubeadm ve kubespray gibi araçlarla kendi sanal sunucularımıza kubernetes cluster kurabiliriz.
 • Amazon AWS,GCP,Azure gibi cloud servis sağlayıcılarının hazır kubernetes araçları ile kubernetes cluster kurabiliriz.

Kubectl

 • Kubectl aracı, bağlanacağı kubernetes cluster bilgilerine config dosyası arayıcılığıyla erişir.
 • Config dosyası içerisinde, kubernetes cluster bağlantı bilgilerini ve oraya bağlanırken kullanmak istediğimiz kullanıcıları belirtiriz.
 • Daha sonra bu bağlantı bilgileri ve kullanıcıları ve ek olarak namespace bilgilerini de, oluşturularak context'ler yaratırız.
 • Kubectl varsayılan olarak $home/.kube/ altındaki config isimli dosyaya bakar. Ama bunu KUBECONFIG environment variable değerini değiştirerek güncelleyebiliriz.
 • Kubectl config get-context ile mevcut çalışılan cluster bilgisini öğrenebiliriz.
 • Kubectl config use-context {context name} ile, geçmek istediğimiz context 'i yazarak, farklı bir cluster 'a geçiş yapabiliriz.
kubectl cluster-info
# cluster hakkında bilgi verir.
kubectl --help
# komutlar ve kullanımları ile alakalı bilgi almak için kullanırız.
kubectl get pods -n kube-system
# komutun çalışmasını istediğimiz cluster namespace bilgisi belirtebiliriz.
kubectl get pods -A -o wide
# Komutların sonuna -0 wide yazarsak, daha detaylı bir çıktı alabiliriz.
# wide yerine, yaml ve json yazabiliriz.
kubectl explain pod
# Pod objesi hakkında bilgi alabiliriz.