🍵Kubectl ve Versiyon

 • Kubernetes semantik olarak versiyonlanır. x(major).y(minor).z(patch).

 • Kubernetes sene de 3 minör versiyon yayınlar. Her minör versiyon yayınladığı tarihten itibaren 12 ay boyunca desteklenir. Kısacası 12 ay boyunca, her ay patch versiyonları yayınlanarak, hatalar ve güvenlik açıkları giderilir.

 • Kubernetes yönetimi, 3 farklı şekilde yapılır. Rest API,GUI araçları,Kubectl.

 • Minikube ve docker desktop 'a kubernetes cluster kurabiliriz.

 • kubeadm ve kubespray gibi araçlarla kendi sanal sunucularımıza kubernetes cluster kurabiliriz.

 • Amazon AWS,GCP,Azure gibi cloud servis sağlayıcılarının hazır kubernetes araçları ile kubernetes cluster kurabiliriz.

Kubectl

 • Kubectl aracı, bağlanacağı kubernetes cluster bilgilerine config dosyası arayıcılığıyla erişir.

 • Config dosyası içerisinde, kubernetes cluster bağlantı bilgilerini ve oraya bağlanırken kullanmak istediğimiz kullanıcıları belirtiriz.

 • Daha sonra bu bağlantı bilgileri ve kullanıcıları ve ek olarak namespace bilgilerini de, oluşturularak context'ler yaratırız.

 • Kubectl varsayılan olarak $home/.kube/ altındaki config isimli dosyaya bakar. Ama bunu KUBECONFIG environment variable değerini değiştirerek güncelleyebiliriz.

 • Kubectl config get-context ile mevcut çalışılan cluster bilgisini öğrenebiliriz.

 • Kubectl config use-context {context name} ile, geçmek istediğimiz context 'i yazarak, farklı bir cluster 'a geçiş yapabiliriz.

kubectl cluster-info
# cluster hakkında bilgi verir.

kubectl --help
# komutlar ve kullanımları ile alakalı bilgi almak için kullanırız.

kubectl get pods -n kube-system
# komutun çalışmasını istediğimiz cluster namespace bilgisi belirtebiliriz.

kubectl get pods -A -o wide
# Komutların sonuna -0 wide yazarsak, daha detaylı bir çıktı alabiliriz.
# wide yerine, yaml ve json yazabiliriz.

kubectl explain pod
# Pod objesi hakkında bilgi alabiliriz. 

Last updated