💻
💻
💻
💻
Cheet Sheets
Ask or search…
K
☁️

CloudWatch Exporter

Adım 1: CloudWatch JAR'ını indirin
wget -O cloudwatch_exporter.jar http://search.maven.org/remotecontent?filepath=io/prometheus/cloudwatch/cloudwatch_exporter/0.8.0/cloudwatch_exporter-0.8.0-jar-with-dependencies.jar
Bu komut, CloudWatch Exporter'ın JAR dosyasını indirir ve cloudwatch_exporter.jar olarak kaydeder.
Adım 2: Java'yı yükleyin
sudo apt-get install -y openjdk-11-jre-headless
Bu komut, OpenJDK 11'in JRE (Java Runtime Environment) sürümünü yükler.
Adım 3: AWS kimlik bilgilerini yapılandırın
mkdir -p ~/.aws/
vim ~/.aws/credentials
Bu komutlar, .aws adlı bir dizin oluşturur ve credentials dosyasını düzenler. Vim düzenleyicisi açılacak ve dosyanın içeriğini düzenlemeniz gerekecek.
Dosyanın içeriğini aşağıdaki gibi düzenleyin:
[default]
aws_access_key_id=YOUR_ACCESS_KEY
aws_secret_access_key=YOUR_SECRET_ACCESS_KEY
YOUR_ACCESS_KEY ve YOUR_SECRET_ACCESS_KEY değerlerini kendi AWS kimlik bilgilerinizle değiştirin. Bu kimlik bilgileri, CloudWatch API'lerine erişmek için kullanılacak.
Adım 4: Prometheus yapılandırma dosyasını düzenleyin
vim /path/to/prometheus.yml
Bu komutla Prometheus yapılandırma dosyasını açarsınız. /path/to/prometheus.yml yerine Prometheus'un yüklü olduğu dizini ve prometheus.yml dosyasının yolunu belirtmelisiniz.
Dosyanın içeriğine aşağıdaki yapılandırmaları ekleyin:
- job_name: cloudwatch
static_configs:
- targets: ['localhost:9106']
Bu yapılandırma, Prometheus'un CloudWatch Exporter'ı hedef olarak kullanmasını sağlar. Exporter'ın varsayılan olarak localhost:9106 adresinde çalışacağını belirtir. Bu yapılandırmayı ekleyip prometheus servisini yeniden başlatıyoruz.
systemctl restart prometheus
Adım 5: CloudWatch Exporter'ı çalıştırın
CloudWatch Exporter için örnek yapılandırma dosyası (cloudwatchexporter.yml):
region: us-west-1 # İlgili AWS bölgesini burada belirtin.
metrics:
- aws_namespace: AWS/ELB
aws_metric_name: RequestCount
aws_dimensions: [AvailabilityZone, LoadBalancerName]
aws_statistics: [SampleCount, Average]
aws_period: 300
aws_unit: Count
- aws_namespace: AWS/EC2
aws_metric_name: CPUUtilization
aws_dimensions: [InstanceId]
aws_statistics: [SampleCount, Average]
aws_period: 300
aws_unit: Percent
Bu cloudwatchexporter.yml dosyası örneğinde, region değerini kendi kullanmak istediğiniz AWS bölgesine ayarlayabilirsiniz. Ardından, örnek metrikler eklenmiştir. Bu örnekte, AWS/ELB ve AWS/EC2 adında iki adet metrik bulunmaktadır. Siz kendi ihtiyaçlarınıza göre bu metrikleri ve özelliklerini düzenleyebilirsiniz. Metrikleri ekleyebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirsiniz.
 • region: AWS bölgesini belirtir. Bu örnekte "us-west-1" olarak belirtilmiştir.
 • metrics: CloudWatch Exporter'ın topladığı metriklerin yapılandırmasını içerir. Her bir metrik için aşağıdaki özellikler belirtilir:
  • aws_namespace: Metriğin bulunduğu AWS hizmetinin adı.
  • aws_metric_name: Toplanacak metriğin adı.
  • aws_dimensions: Metriğin boyutlarını belirtir.
  • aws_statistics: Toplanan metriğin istatistik türlerini belirtir.
  • aws_period: Metriğin toplandığı dönem aralığı.
  • aws_unit: Metriğin birimi.
Bu cloudwatchexporter.yml dosyasını CloudWatch Exporter ile çalıştırdığınız komuta eklemeniz gerekmektedir. Yani, CloudWatch Exporter'ı çalıştırmak için kullanacağınız komutu şu şekilde güncellemeniz gerekmektedir:
/usr/bin/java -jar cloudwatch_exporter.jar 9106 /path/to/cloudwatchexporter.yml
Bu komutla CloudWatch Exporter'ı çalıştırırsınız. Exporter, localhost:9106 adresindeki HTTP sunucusunda dinlemeye başlar. Bu şekilde CloudWatch Exporter, cloudwatchexporter.yml dosyasındaki yapılandırmaları kullanarak metrikleri toplayacak ve Prometheus'a sunacak.
Bu adımları izleyerek CloudWatch Exporter'ı Prometheus ile kullanabilirsiniz.