🛃Custom exporter with Python

Aşağıdaki kod, Prometheus Python Client kütüphanesini kullanarak /tmp dizinindeki dosya sayısını izleyen özel bir exporter oluşturur.

custom-exporter.py
import os
from prometheus_client import start_http_server, Gauge

# Dosya sayısını izlemek için bir ölçer (Gauge) oluşturun
file_count = Gauge('tmp_files_count', 'Number of files in /tmp directory')

# /tmp dizinindeki dosya sayısını almak için bir işlev tanımlayın
def get_file_count():
  file_list = os.listdir('/tmp')
  return len(file_list)

# Metrikleri güncellemek için bir işlev tanımlayın
def update_metrics():
  file_count.set(get_file_count())

# HTTP sunucusunu başlatın ve metrikleri güncelleyin
if __name__ == '__main__':
  # Prometheus metriklerini yayınlamak için bir HTTP sunucusu başlatın
  start_http_server(9009)

  # Metrikleri güncellemek için bir döngü başlatın
  while True:
    # Her döngüde dosya sayısını güncelleyin
    update_metrics()
 1. İlk olarak, os ve prometheus_client modüllerini içe aktarıyoruz. os modülü, işletim sistemi işlevlerini kullanmamıza izin verirken, prometheus_client modülü Prometheus metriklerini oluşturmak ve yayınlamak için kullanılır.

 2. file_count adında bir ölçer (Gauge) oluşturuyoruz. Bu ölçer, /tmp dizinindeki dosyaların sayısını temsil edecektir. İsim ve açıklama parametreleriyle birlikte Gauge sınıfından bir örnek oluşturulur.

 3. get_file_count() adında bir işlev tanımlanır. Bu işlev, /tmp dizinindeki dosyaların sayısını almak için os.listdir('/tmp') işlevini kullanır. len(file_list) ifadesi, file_list listesinin uzunluğunu döndürür, yani /tmp dizinindeki dosyaların sayısını verir.

 4. update_metrics() adında bir işlev daha tanımlanır. Bu işlev, get_file_count() işlevini çağırarak /tmp dizinindeki dosya sayısını alır ve file_count ölçerini günceller. file_count.set() işlevi, ölçeri güncel değerle ayarlar.

 5. if __name__ == '__main__': bloğu, Python betiğinin doğrudan çalıştırıldığında (yani başka bir betik tarafından içe aktarılmadığında) çalışacak kodu içerir. Bu blokta, start_http_server(9009) ifadesiyle bir HTTP sunucusu başlatılır ve Prometheus metriklerini 9009 numaralı portta yayınlar.

 6. Sonsuz bir döngü içinde update_metrics() işlevi çağrılır. Bu sayede /tmp dizinindeki dosya sayısı periyodik olarak güncellenir ve Prometheus tarafından toplanabilir.

Bu şekilde çalışan bir örnek, /tmp_files_count adıyla bir Prometheus metriğini yayınlayacak ve bu metrik /tmp dizinindeki dosya sayısını gösterecektir. /metrics yoluna yapılan HTTP istekleriyle bu metriği görüntüleyebilirsiniz.

Uygulamayı çalıştıralım,

/usr/bin/python3 custom-exporter.py

Prometheus'a özel exporter eklemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Prometheus yapılandırma dosyasını düzenleyin: Prometheus'un yapılandırma dosyasını (varsayılan olarak prometheus.yml) açın ve düzenleyin.

 2. Yapılandırma dosyasına hedef ekleyin: scrape_configs bölümünde, job_name ve static_configs ayarlarını kullanarak bir hedef ekleyin. Örneğin:

scrape_configs:
 - job_name: 'custom_exporter'
  static_configs:
   - targets: ['10.90.0.144:9009']

Yukarıdaki örnekte, custom_exporter adında bir iş tanımı (job) ekledik ve hedef olarak 10.90.0.144:9009 adresini belirttik. 9009, örnek kodunuzda HTTP sunucusunu başlattığınız port numarasına karşılık gelmelidir.

 1. Prometheus'u yeniden başlatın: Yapılandırma dosyasını kaydedin ve Prometheus'u yeniden başlatın, böylece yapılandırma değişiklikleri yürürlüğe girecektir.

 2. Prometheus arayüzünde metrikleri kontrol edin: Prometheus arayüzünü tarayıcınızda açın.

 3. Metrikleri sorgulayın: Prometheus arayüzünde, metrikleri sorgulayabilir ve görselleştirebilirsiniz. Örneğin, custom_exporter adını kullanarak /metrics yoluna yapılan isteklerin sonucunu görebilirsiniz.

Prometheus, yapılandırma dosyasında belirtilen hedefleri düzenli aralıklarla sorgular ve metrikleri toplar. Bu şekilde, özel ihracatçınızın sağladığı metrikleri alabilir ve izleyebilirsiniz. İlgili yapılandırmayı yaptıktan sonra, Prometheus, belirttiğiniz IP adresi olan 10.90.0.144 üzerinde çalışan özel exporter metrikleri alacaktır.

Düzgün çalışıp, çalışmadığını anlamak için /tmp dizininde random dosyalar oluşturalım.

for i in {1..15}; do
  file_name=$(cat /dev/urandom | tr -dc 'a-zA-Z0-9' | fold -w 8 | head -n 1)
  touch "/tmp/$file_name"
  echo "Oluşturulan dosya: $file_name"
done

Yukarıdaki komut, döngü kullanarak 15 defa işlem yapar. Her adımda, file_name değişkeni rasgele bir dosya adı oluşturmak için /dev/urandom kullanır. tr komutuyla yalnızca harf ve rakamlardan oluşan karakterler seçilir ve fold komutuyla 8 karakter uzunluğunda bir satır oluşturulur. head komutuyla bu satırdan ilk satır seçilir ve file_name değişkenine atanır.

Sonra touch komutuyla, file_name değeri kullanılarak dosya oluşturulur. Oluşturulan dosya adı da ekrana yazdırılır.

Bu shell komutunu çalıştırdığınızda, /tmp dizininde 15 tane rasgele dosya oluşturulacak ve her dosya adı ekrana yazdırılacaktır.

Aşağıda göreceğiniz üzere, dosya sayısı 205 olarak güncellenmiş gözüküyor.

Last updated