💙Basics Commands | Linux Basics #3

# Hangi kullanıcı ile oturum açıldığını gösterir
whoami
# Çıktı: matthew
# Bu örnekte, matthew kullanıcısı ile oturum açıldığını gösterir.

# Kullanıcının UID, GID ve grup üyeliklerini gösterir
id
# Çıktı: uid=1001(matthew) gid=1001(matthew) groups=1001(matthew)
# Bu örnekte, matthew kullanıcısının UID'si 1001, GID'si 1001 ve matthew grubunun bir üyesi olduğunu gösterir.

# Belirtilen kullanıcıya geçiş yapar
su aparna
# Şifreyi girdikten sonra kullanıcı aparna'ya geçer.
# Örnek: aparna kullanıcısına geçiş yapılır ve aparna kullanıcısının şifresi girilmelidir.

# Belirtilen kullanıcı adı ve sunucu adresi ile uzak bir sunucuya SSH üzerinden bağlanmayı sağlar
ssh aparna@192.168.1.2
# 192.168.1.2 IP adresindeki sunucuya aparna kullanıcısı olarak bağlanır.
# Örnek: aparna kullanıcısı olarak 192.168.1.2 IP adresindeki sunucuya bağlanılır. SSH bağlantısı yapıldıktan sonra aparna kullanıcısının şifresi girilmelidir.

Bir kullanıcının sudo komutunu kullanabilmesi için sudo grubuna dahil olması gerekmektedir. Kullanıcının sudo yetkilerine sahip olması, sudo komutunu kullanarak geçici olarak süper kullanıcı yetkilerine sahip olmasını sağlar. Bu yetkiler, sudo grubuna üyelik veya /etc/sudoers dosyasındaki uygun yetkilendirme ile verilebilir. Ancak, bu durum dağıtıma ve yapılandırmaya göre değişebilir. Genellikle Ubuntu gibi dağıtımlarda, sudo grubuna üye kullanıcılar sudo komutunu kullanabilir. Diğer bazı dağıtımlarda ise bu grup wheel olabilir.

# Normal kullanıcı olarak /root dizinindeki dosyaları listelemeye çalışır
ls /root
# Çıktı: 
# ls: cannot open directory /root: Permission denied
# Açıklama: Normal bir kullanıcı olarak /root dizinine erişmeye çalışırken "Permission denied" hatası alırsınız. Bu, /root dizininin yalnızca root veya yetkili kullanıcılar tarafından erişilebilir olduğunu gösterir.

# Süper kullanıcı yetkileri ile /root dizinindeki dosyaları listelemeye çalışır
sudo ls /root
# Çıktı:
# anaconda-ks.cfg  initial-setup-ks.cfg
# Açıklama: `sudo` komutunu kullanarak geçici olarak süper kullanıcı yetkilerine sahip olursunuz ve /root dizinindeki dosyaları listeleyebilirsiniz. `sudo` komutu, belirli işlemleri root yetkileri ile gerçekleştirmek için kullanılır ve genellikle şifre gerektirir.

# Dosya İndirme Komutları

# curl komutu ile dosya indirme
curl http://www.some-site.com/some-file.txt -O
# Açıklama: Belirtilen URL'deki dosyayı indirir ve dosyayı aynı isimle (some-file.txt) kaydeder.

# wget komutu ile dosya indirme
wget http://www.some-site.com/some-file.txt -O some-file.txt
# Açıklama: Belirtilen URL'deki dosyayı indirir ve 'some-file.txt' adıyla kaydeder. '-O' seçeneği, indirilen dosyanın adını belirler.

# İşletim Sistemi Sürümünü Kontrol Etme

# /etc dizininde ismi 'release' kelimesini içeren dosyaları listelemek
ls /etc/*release*
# Açıklama: /etc dizininde ismi 'release' kelimesini içeren tüm dosyaları listelemek için kullanılır.
# Örnek Çıktı:
# /etc/centos-release /etc/os-release /etc/system-release
# /etc/centos-release-upstream /etc/redhat-release /etc/system-release-cpe

# /etc dizininde ismi 'release' kelimesini içeren dosyaların içeriğini görüntülemek
cat /etc/*release*
# Açıklama: /etc dizininde ismi 'release' kelimesini içeren tüm dosyaların içeriğini görüntülemek için kullanılır.
# Bu komut, sistemin işletim sistemi sürümünü ve diğer önemli bilgilerini kontrol etmek için kullanılır.
# Örnek Çıktı:
# CentOS Linux release 7.7.1908 (Core)
# Derived from Red Hat Enterprise Linux 7.7 (Source)
# NAME="CentOS Linux"
# VERSION="7 (Core)"
# ID="centos"
# ID_LIKE="rhel fedora"
# VERSION_ID="7"
# PRETTY_NAME="CentOS Linux 7 (Core)"
# ANSI_COLOR="0;31"
# CPE_NAME="cpe:/o:centos:centos:7"
# HOME_URL="https://www.centos.org/"
# BUG_REPORT_URL="https://bugs.centos.org/"

Last updated