🎡Azure SQL Database - Purchasing models

Azure SQL Database iki temel satın alma modeli sunar: DTU ve vCore. DTU modeli, 'Database Transaction Unit' adı verilen ve compute, depolama ve I/O kaynaklarını kapsayan birleşik bir ölçüm birimi kullanır yani, tüm kaynakları ayrı ayrı seçilmesine gerek kalmaz. Bu model, kullanıcıların farklı DTU boyutlarına ölçeklendirebilmesine olanak tanır ve temel, standart ve premium olmak üzere üç farklı plan sunar. DTU modeli, daha öngörülebilir bir maliyet yapısı sağlar.

vCore modeli, daha fazla esneklik sunar ve kullanıcıların compute ve depolama kaynaklarını ayrı ayrı seçmelerine izin verir. Bu model general, cricticial ve hiperscale olarak üç farklı plan sunar. vCore modeli, yoğun iş yükleri ve uygulamalar için daha uygun olabilir, zira özel kaynak gereksinimlerini karşılamak için daha ayrıntılı yapılandırmalar sunar.

vCore tabanlı satın alma modeli, daha yüksek compute, bellek, I/O ve depolama sunar. Ayrıca vCore tabanlı satın alma modelinde, donanım yapılandırmasını seçme imkanı vardır.

Last updated