💡rate functions

rate() işlevi, bir zaman serisindeki artış oranını hesaplamak için kullanılır. İşte basit bir örnek:

Diyelim ki, bir uygulamanızda gerçekleşen HTTP isteklerini sayan bir http_requests_total adında bir sayaç (counter) metriği var. Bu metrik, zaman içinde artarak, uygulamanıza yapılan toplam istek sayısını temsil eder.

Örnek zaman serisi verileri şu şekilde olsun:

http_requests_total = [
  {time: 10:00, value: 100},
  {time: 10:01, value: 120},
  {time: 10:02, value: 140},
  {time: 10:03, value: 160},
  {time: 10:04, value: 180},
  {time: 10:05, value: 200}
]

Bu örnekte, http_requests_total metriği, her dakikada 20 istek artmaktadır. Şimdi, rate() işlevini kullanarak, bu metrikteki artış oranını hesaplayalım.

PromQL sorgusu:

rate(http_requests_total[1m])

Bu sorgu, http_requests_total metriğindeki artış oranını 1 dakikalık süre boyunca ([1m]) hesaplar. Bu örnek için, her dakikada 20 istek artışı olduğu için, rate() işlevinin sonucu 20'dir.

rate() işlevi, özellikle sayaç (counter) metriklerinde kullanışlıdır, çünkü zaman içinde artan değerlerin ne kadar hızlı değiştiğini anlamaya yardımcı olur. Bu bilgi, uygulama performansını izlemek ve analiz etmek için önemlidir.

Last updated