💀ignoring and on

ignoring

PromQL’de ignoring anahtar kelimesi, iki vektörü birleştirirken belirli etiketleri dikkate almamak için kullanılır. Bu, iki vektörün diğer etiketlerinin tam olarak eşleştiği durumlarda bile sonuçların döndürülmesini sağlar.

ignoring anahtar kelimesi, iki vektörü birleştirirken belirli etiketleri dikkate almamak için kullanılır. Bu, iki vektörün diğer etiketlerinin tam olarak eşleştiği durumlarda bile sonuçların döndürülmesini sağlar.

prometheus_http_requests_total and ignoring(handler) promhttp_metric_handler_requests_total

prometheus_http_requests_total and ignoring(handler) promhttp_metric_handler_requests_total sorgusu prometheus_http_requests_total ve promhttp_metric_handler_requests_total metriklerini birleştirir ve handler etiketini dikkate almaz. and operatörü ile bu iki metriğin tam olarak eşleşen etiket kümelerine sahip olan öğelerini seçer ve diğer öğeleri atar. Sonuçlar her zaman and ifadesinin ilk vektöründen gelir.

Bu sorgu, Prometheus tarafından işlenen HTTP isteklerinin sayısını döndürebilir. ignoring(handler) anahtar kelimesi ile handler etiketini dikkate almamak, iki vektörü birleştirirken handler etiketinin değerlerini göz ardı eder. Bu, iki vektörün diğer etiketlerinin tam olarak eşleştiği durumlarda bile sonuçların döndürülmesini sağlar.

Gördüğünüz gibi, sorgunun boş dönmesi etiketlerin (handler etiketi) eşleşmemesinden kaynaklanıyor.

prometheus_http_requests_total ve promhttp_metric_handler_requests_total ölçüm setleri farklı Prometheus sunucusu örnekleri tarafından sağlanır ve farklı etiketlere sahip olabilirler. Bu nedenle, sorguda kullanılan etiketlerin ölçüm setleriyle eşleşmesi önemlidir.

Örneğin, prometheus_http_requests_total ölçüm setinde handler, code ve instance job gibi etiketler bulunurken, promhttp_metric_handler_requests_total ölçüm setinde code ve job instance etiketleri bulunur. Bu durumda promhttp_metric_handler_requests_total ölçüm setinde handler etiketi olmadığı için and operatörü kullanarak prometheus_http_requests_total ölçüm setiyle handler etiketi eşleşmesi beklenemez.

Sorgu sonuçlarının ölçüm setiyle eşleşmesini sağlamak için, sorgularda kullanılan etiketlerin ölçüm setiyle uyumlu olduğundan emin olmak önemlidir. Özellikle birden fazla ölçüm setiyle çalışırken, etiketlerin doğru şekilde kullanılması sonuçların doğru şekilde yorumlanmasına ve anlaşılmasına yardımcı olur.

 prometheus_http_requests_total and ignoring(handler) promhttp_metric_handler_requests_total

prometheus_http_requests_total and ignoring(handler) promhttp_metric_handler_requests_total sorgusu prometheus_http_requests_total ve promhttp_metric_handler_requests_total metriklerini birleştirir ve handler etiketini dikkate almaz. and operatörü ile bu iki metriğin tam olarak eşleşen etiket kümelerine sahip olan öğelerini seçer ve diğer öğeleri atar. Sonuçlar her zaman and ifadesinin ilk vektöründen gelir.

ignoring(handler) anahtar kelimesi ile handler etiketini dikkate almamak, iki vektörü birleştirirken handler etiketinin değerlerini göz ardı eder.

On

PromQL’de on anahtar kelimesi, iki vektörü birleştirirken sadece belirli etiketleri dikkate almak için kullanılır. Bu, iki vektörün diğer etiketlerinin tam olarak eşleşmediği durumlarda bile sonuçların döndürülmesini sağlar.

prometheus_http_requests_total and on(code) promhttp_metric_handler_requests_total

prometheus_http_requests_total and on(code) promhttp_metric_handler_requests_total sorgusu prometheus_http_requests_total ve promhttp_metric_handler_requests_total metriklerini birleştirir ve sadece code etiketini dikkate alır. and operatörü ile bu iki metriğin tam olarak eşleşen code etiketlerine sahip olan öğelerini seçer ve diğer öğeleri atar. Sonuçlar her zaman and ifadesinin ilk vektöründen gelir.

on(code) anahtar kelimesi ile sadece code etiketini dikkate almak, iki vektörü birleştirirken sadece code etiketinin değerlerini göz önünde bulundurur. Bu, iki vektörün diğer etiketlerinin tam olarak eşleşmediği durumlarda sonuçların döndürülmesini sağlar.

Examples - 1

node_cpu_guest_seconds_total and on(mode) windows_cpu_time_total

Bu sorgu, node_cpu_guest_seconds_total ölçüm kümesindeki verileri, windows_cpu_time_total ölçüm kümesindeki verilerin mode etiketine göre eşleşen verileriyle birleştirir.

on() ifadesi, etiket eşleştirmesinde kullanılan anahtarları belirtir. Bu sorguda, mode etiketi kullanılarak node_cpu_guest_seconds_total ve windows_cpu_time_total ölçüm kümesi birleştirilir.

Last updated