💛Vi Editor | Linux Basics #2

VI/Vim editörü, Unix ve Linux sistemlerinde yaygın olarak kullanılan, güçlü ve esnek bir metin editörüdür. VI, iki ana modda çalışır: Komut Modu (Command Mode) ve Ekleme Modu (Insert Mode).

VI Editör Modları:

 • Komut Modu (Command Mode): Bu modda, kullanıcı komutlar vererek metin üzerinde işlem yapabilir.

 • Ekleme Modu (Insert Mode): Bu modda, kullanıcı doğrudan metin ekleyebilir.

### Temel Komutlar:

1. Hareket Etme (Move Around):
  - h: Sol
  - j: Aşağı
  - k: Yukarı
  - l: Sağ

2. Silme (Delete):
  - x: İmleç altındaki karakteri siler.
  - dd: Bulunduğunuz satırı siler.
  - :5,10d: 5 ile 10 arasındaki satırları siler.

3. Kopyalama ve Yapıştırma (Copy & Paste):
  - yy: Satırı kopyalar.
  - p: Kopyalanmış içeriği yapıştırır.

4. Kaydırma (Scroll Up/Down):
  - CTRL + u: Yukarı kaydırır.
  - CTRL + d: Aşağı kaydırır.

5. Komutlar (Commands):
  - :: Komut girişi.
  - :w: Dosyayı kaydeder.
  - :q: VI editörden çıkar.
  - :wq: Dosyayı kaydedip çıkar.
  - :q!: Kaydetmeden çıkar.

6. Bulma (Find):
  - /kelime: Metinde kelime arar.
  - n: Bir sonraki eşleşmeye gider.

### Ek Komutlar:

1. Geri Alma ve Yeniden Yapma:
  - u: Son yapılan işlemi geri alır (undo).
  - CTRL + r: Geri alınan işlemi yeniden yapar (redo).

2. Metin Ekleme ve Değiştirme:
  - i: İmleçten önce metin ekler (insert).
  - a: İmleçten sonra metin ekler (append).
  - o: İmleç altına yeni satır açar ve ekleme moduna geçer.
  - c: Metni değiştirir (change).

3. Satırların Başına ve Sonuna Gitme:
  - 0: Satırın başına gider.
  - $: Satırın sonuna gider.

4. Kelime Kelime Hareket:
  - w: Sonraki kelimenin başına gider.
  - b: Önceki kelimenin başına gider.
  - e: Kelimenin sonuna gider.

5. Satıra Gitme:
  - G: Dosyanın son satırına gider.
  - gg: Dosyanın ilk satırına gider.
  - :n: n. satıra gider.

Last updated