📺Grafana

Ubuntu 20.04 Grafana kurulumu =>

 1. Öncelikle, yeni bir paket listesi almak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo apt update
 1. Grafana'yı indirebilmek için apt deposunu ekleyin. Bunun için aşağıdaki komutları kullanın:

sudo apt-get install -y apt-transport-https
sudo apt-get install -y software-properties-common wget
wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
 1. Şimdi, Grafana'yı yükleyebilirsiniz. Yüklemek için aşağıdaki komutları çalıştırın:

sudo apt update
sudo apt-get install grafana
 1. Grafana'yı başlatın ve sistem başladığında otomatik olarak başlamasını sağlayın. Bunun için aşağıdaki komutları kullanın:

sudo systemctl start grafana-server
sudo systemctl enable grafana-server
 1. Grafana'yı web tarayıcınızdan erişilebilir hale getirmek için, tarayıcınızda http://your_server_ip:3000 adresini ziyaret edin. Varsayılan kullanıcı adı admin ve şifre admin'dır.

Adding Data source to Grafana

 1. Grafana'ya giriş yapın: Grafana'ya giriş yapmak için tarayıcınızın adres çubuğuna http://your_server_ip:3000 girin. Varsayılan kullanıcı adı ve şifre admin'dır.

 1. Sidebar'dan "Data Sources" seçeneğini bulun: Grafana'nın ana ekranında, sol taraftaki yan menüde "Configuration" (ayarlar) simgesini (dişli çark) bulun ve ona tıklayın. Ardından "Data Sources" seçeneğini seçin.

 1. "Add data source" tıklayın: Bu, yeni bir data source eklemenize olanak sağlayacak bir ekranı açacaktır.

 2. Data source tipini seçin: Mevcut data source türlerinin listesini göreceksiniz. Bu örnekte, Prometheus'u seçeceğiz.

 1. Detayları girin: Prometheus sunucunuzun URL'sini ve diğer gereken bilgileri girin. URL genellikle http://<prometheus-server-ip>:9090 şeklindedir.

 2. "Save & Test" tıklayın: Grafana, ayarların doğruluğunu kontrol etmek ve data source ile bağlantıyı test etmek için bu butonu kullanır. Eğer her şey doğruysa, "Data source is working" (data source çalışıyor) mesajını göreceksiniz.

 3. İşlem tamam! Artık Grafana'ya data source eklediniz ve panolar oluştururken bu data source'dan veri çekebilirsiniz.

Grafana No data problemi çözümü:

Prometheus yapılandırma dosyasına, grafana servisini target olarak ekliyoruz.

/etc/prometheus/prometheus.yml
 - job_name: "grafana"
  static_configs:
   - targets: ["10.90.0.138:3000"] # Grafana IP:Port

Ardından prometheus servisini restart ediyoruz.

systemctl restart prometheus

Servisi yeniden başlattıktan sonra, Grafana ara yüzü kontrol ettiğimizde verilerin geldiğini görüyoruz.

Last updated