💻
💻
💻
💻
Cheet Sheets
Ask or search…
K
🧭

promQL up query

up
up fonksiyonu, belirtilen süre içinde scrape edilen hedeflerin durumunu belirtir. Hedeflerin belirtilen süre içinde scrape edilip edilmediğini, scrape işlemlerinin başarılı olup olmadığını ve hedeflerin mevcut durumunu gösterir. up fonksiyonu, 1 veya 0 değeri ile sonuçlanır. 1, hedefin scrape edildiği ve metriklerin başarıyla alındığı anlamına gelirken, 0, hedefin scrape edilemediği veya scrape işleminin başarısız olduğu anlamına gelir.